สงขลาจัดโครงการฟื้นนาร้างปลูกมะพร้าวน้ำหอม

%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3
จ.สงขลา จัดโครงการฟื้นฟูนาร้างจำนวน 65 ไร่ ใน 3 หมู่บ้านของตำบลทุ่งหวัง ปลูกมะพร้าวน้ำหอม สร้างรายได้ดี นายอนุสรณ์ ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา มอบต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมให้แก่เกษตรกร 65 ราย ในพื้นที่ 3 หมู่บ้านของ ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา ประกอบด้วย หมู่ 6 หมู่ 7 และหมู่ 8 เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นนาร้างจำนวน 65 ไร่ ใน ต.ทุ่งหวัง ตามโครงการฟื้นฟูนาร้างปลูกมะพร้าวน้ำหอม พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพอเพียง สำหรับบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายเป็นรายได้ โดยการปรับเปลี่ยนนาร้างมาปลูกมะพร้าวน้ำหอมแทน

นางอรุณ หนูผุด เกษตรอำเภอเมืองสงขลา เปิดเผยว่า จากปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำรวมทั้งสภาพอากาศทั้งแล้งจัดและน้ำท่วมทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ต.ทุ่งหวัง เลิกทำนาหรือการเกษตรอื่นๆและปล่อยทิ้งให้นาร้างโดยเปล่าประโยชน์ จึงได้จัดโครงการฟื้นฟูนาร้างปลูกมะพร้าวน้ำหอมขึ้นมาแทน โดยสนับสนุนต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมให้กับเกษตรกรรายละ 40 ต้น รวม 2,600 ต้น และช่วยขุดคูยกร่องรายละ 1 ไร่ และได้รับสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดสงขลาจำนวน 620,100 บาท

สำหรับมะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจมาก เนื่องจากปัจจุบันผลผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดและราคาดีลูกละไม่ต่ำกว่า 20 บาท รวมทั้งการดูแลก็ไม่ยุ่งยากใช้เวลาปลูกประมาณ 4 ปี ก็ให้ผลผลิตและสามารถเก็บเกี่ยวสร้างรายได้ต่อเนื่องไปอีกหลายสิบปี

ใส่ความเห็น